DSE 英文補習課程

要學好英文,個人化指導,導師完全按學生需要設計課程內容,上課時間、地點靈活,完全由雙方協議,亦可要求上門補習,試問想學好英文、考好英文嘅你又點可以落後?

中六鞏固班A逢星期二晚上6:00-8:00 將軍澳
中六摘星班B逢星期四晚上 6:00-8:00 將軍澳
中五強化班逢周末地點:官塘,馬鞍山,將軍澳
中四基礎班逢周末地點:官塘,馬鞍山,將軍澳
中一至中三温習班逢周末地點:官塘,馬鞍山,將軍澳

Main Menu

×

諮詢中心

×